of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:52:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-102
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
2,0
2,0
2,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Hacer Çelik Ateş
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarım tarihinin gelişme sürecini izlemek, günümüz tarımının gelişme düzeyini ölçebilmek, meslek etiği kavramını anlamak, etik ilkelerin önemini ve uyulması gereğini görmek
Dersin İçeriği
Tarımın tarihsel gelişimi, sanayi devriminin tarıma etkisi, cumhuriyet döneminde tarım, ülkemizde tarımda gelişmeler, etik anlayışının tarihçesi, yasal düzenlemeler, etik dışı davranışlar ve sorunları, meslek etiği kavramı, Ziraat Mühendisliği görev ve sorumlulukları, etik kurulu
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Program Dersi
20
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
20
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:24.01.2023 12:57:00)
DK1
1. Tarımın tarihi gelişimi, ülkelere ve bölgelere göre tarımsal değişimleri anlama
DK2
2. Osmanlı döneminde tarım özellikleri, Asya tipi üretim tarzı
DK3
3. Tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi toplumunu tanımlama, farklarını gösterme
DK4
4. Sanayi devriminin tarıma etkisini belirlerken tarımın gelişme sürecini açıklama
DK5
5. Cumhuriyet döneminde tarım, kalkınma döneminde tarım ve günümüzdeki gelişmeleri izleme
DK6
6. Etik kavramının tarihçesi, farklı etik anlayışları, etik çeşitleri, özellikler hakkında bilgilenme
DK7
7. Mesleki etik kuralları, mühendislik etiği tanımlama, özelliklerini sıralama
DK8
8. Ziraat mühendisliğinin görev ve sorumluluklarını kavrama, mesleki yapısını ve önemini anlama
DK9
xx
DK10
xx