of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:41:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-101
Genel Ekonomi
3,0
3,0
3,0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Deniz SARICA
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Genel Ekonomi ilgili temel bilgileri edindirerek kavramları özümletmek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Ekonominin tanımı, temel kavramları, ekonomik sistemler, üretim ve üretim faktörleri, tüketim teorisi, marjinal fayda analizi, kayıtsızlık eğrisi analizi, bütçe doğrusu ve tüketici dengesi, üretim teorisi, üretim fonksiyonu, eş ürün eğrisi, azalan verim kanunu, fiyat teorisi, arz ve talep fonksiyonu, elastikiyet, fiyat oluşumu, piyasa çeşitleri, maliyet teorisi, en düşük maliyetle üretim, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, karın azamileştirilmesi veya firma dengesi, bölüşüm teorisi, faktör fiyatları, gelir bölüşümü, para teorisi, paranın tanımı, paranın işlevleri ve para çeşitleri, para sistemleri, para arz ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, milli gelir, milli gelir ile ilgili kavramlar, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin dağılımı, para politikası, enflasyon, deflasyon, devalüasyon, istihdam, kalkınma kavramları
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:11.01.2023 10:41:00)
DK1
1. Ekonominin temel kavramlarını tanıma, ekonominin sorunlarını anlama
DK2
2. Sorunları ekonomik sistemlerle çözebilme
DK3
3. Tüketim teorisinin analizi yapabilme, marjinal fayda ve kayıtsızlık eğrisi ile çözümleme, tüketici dengesinin oluşumu
DK4
4. Üretim faktörlerinin etkileri, üretim fonksiyonu, kısa dönem ve uzun dönem üretimleri,
DK5
5. Üretim -faktör ilişkisi ve faktör- faktör ilişkisi en uygun faktör bileşimi, firma dengesi analizleri
DK6
6. Kar maksimizasyonunu gerçekleştirme, minimum maliyette üretim
DK7
7. Arz ve talep fonksiyonu, fiyat oluşumu, piyasa çeşitleri,
DK8
8. Bölüşüm teorisi, faktör fiyatları, gelir bölüşümü, milli gelir, gelir dağılımı
DK9
9. Para teorisi, para çeşitleri, para sistemleri hakkında bilgilenme
DK10
10. Para teorisi, para çeşitleri, para sistemleri, para politikası, enflasyon, devalüasyon, istihdam kavramlarını yorumlama