of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:08.03.2023 16:15:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTE-0200
Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği
3,0
3,0
4,0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
2-Vecdi DEMİRCAN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarım Ekonomi ilgili temel bilgileri edindirerek kavramları özümletmek, tarım işletmelerinin üretim faaliyetlerini, sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Tarım ekonomisinin tanımı ve görevi, tarımın önemi, ekonomideki yeri, tarımsal yapının özellikleri, üretim faktörleri, tarım ekonomisinde geçerli ekonomik prensipler, üretim maliyetleri, tarım ürünlerinde fiyat oluşumu, tarım işletmeciliği kavramı, işletme özellikleri, sınıflama, işletmeciliğin temel fonksiyonları, işletmede yıllık faaliyetler, çiftlik yönetimi, işletme analiz yöntemleri, işletme planlaması, işletmelerde üretim ve pazarlama, tarımda kooperatifleşme, tarımda kredi ve finans durumu, , kapsamı, tarımsal politika, AB ilişkileri
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:08.03.2023 16:15:00)
DK1
Ekonomik olayları izleme kabiliyeti, tarım ekonomisi kanun ve
teoremlerini pratik hayatta uygulayabilme yeteneği, tarım
politikalarını takip ederek, bu politikalara göre üretimi
şekillendirme
DK2
Tarım ekonomisi temel prensiplerinin öğrenilmesi ve pratik
hayatta uygulanmasının sağlanması
DK3
Ders için çeşitli bilimsel kaynaklardan derlenen ders notları
kullanılacaktır
DK4
4. Ekonominin temel prensiplerini tarıma uygulayabilme, kaynakların en uygun kullanımı ile maksimum gelire ulaşmanın yöntemlerini öğrenme, seçenekler yaratma ve en iyisini seçebilme
DK5
5. Tarım işletmesinin üretim şeklini, yöntemini belirleme, üretim yapma ve ürünü değerlendirme
DK6
6. İşletme analizini yaparak ürün maliyet ve gelirlerini saptama, karlılık sağlayarak sürekli üretimi gerçekleştirme
DK7
7. Üretimi yapmak ve onu gelire dönüştürmek için piyasa sistemini kavrama, Pazar koşullarını izleme
DK8
8.Üretim için gerekli finans sağlam yollarını bulma, örgüt gücünden yararlanma
DK9
9.Tarımsal politikanın araçlarını dikkate alarak işletme kararları verme
DK10
10.Uluslararası tarımsal ilişkileri izleme,