of0
Export
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Bölüm
Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
DERS BİLGİLERİ(Revizyon Tarihi:08.03.2023 14:44:00)
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik+ Uygulama (Saat)
Kredi Toplam
AKTS
Yarı Yılı
YTB-0200
Tarla Bitkileri
3,0
3,0
4,0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı/Hedefleri
Tarla tarımının temel ilkelerini ve Türkiye tarla tarımının genel durumunu anlatarak, tarla bitkileri içerisinde yer alan tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri, yem bitkilerini ve tıbbi ve aromatik bitkilerini bitkisel özelikleri bakımından tanıtmak ve yetiştirme teknikleri konusunda genel bilgiler vermek.
Dersin İçeriği
Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkileri konularında genel bilgiler verilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel/Alana Özgü Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Program Dersi
0
Matematik ve temel bilimler
0
Genel Eğitim
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI(Revizyon Tarihi:06.04.2024 21:42:00)
DK1
Tarla bitkilerini tanır, kavrar.
DK2
Tarla bitkileri yetiştiriciliğini öğrenir.
DK3
Tarla bitkilerinde hasat sonrası kurutma, depolama ve kullanım alanları konusunda bilgi edinir.
DK4
Tarla bitkilerinde yetiştiricilik, hasat sonrası işlerde oluşabilecek probleme yönelik çözüm üretir.
DK5
Bölgelere göre tarla bitkileri yetiştiriciliği, üretim deseni ve alternatif ekim nöbeti sistemlerini öğrenir.
DK6
Temel kaynakların kullanımı konusunda çevre bilincine sahip olur ve sürdürülebilir bir üretim hakkında bilgi edinir.