of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6165
Organik Sebze Üretimindeki Gelişmeler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Hüsnü ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Organik sebze üretimini öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Organik yetiştiriciliğin ve organik sebze üretiminin genel prensiplerini öğrenmek ve konu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Organik sebze üretimini ve sektördeki yeni gelişmeleri öğrenir
Dersin İçeriği
Organik sebze üretiminde kullanılan girdiler ve özellikleri, organik tohum üretimi, organik fide üretimi ve konuyla ilgili güncel gelişmeler dersin içeriğini oluşturacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
3
50
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
3
1
3
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Çakmakçı, R., Erdoğan, Ü., 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu Ders Yayınları No:2, Atatürk Üniversitesi Ofset Tesisleri, 233s., Erzurum.

Er, C., Başalma, D., 2008. Organik Tarımdaki Gelişmeler. NOBEL Yayınları, 309s, Ankara.

Taban, S., Turan, M., 2012. Organik Tarımda Bitki Besleme Yönetimi. Ed: Karaman, M.R. Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi:2. Dumat Ofset, 1071s, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Konu ile ilgili güncel makaleler
Materyal
Dokümanlar
Konu ile ilgili kitap ve yayınlar
Ödevler
Dersle ilgili konularda kısa ödevlerin hazırlanması.
Sınavlar
Ara sınavı, dönem sonu sınavı ve hazırlanan ödevlerin genel değerlendirilmesi yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık