of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6160
Süs Bitkilerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi, Depolanması ve Pazarlanması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Süs bitkisi türlerinin hasat sonrası fizyolojileri, depolanma koşulları ve pazarlanmasını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1. Süs bitkilerinin yetiştirme koşulları, hasadı ve kullanım alanlarını öğretmek
2. Süs bitkilerinin yaşlanmasıyla bağlantılı olarak yapısal, fizyolojik ve metabolik değişiklikleri öğretmek
3. Süs bitkilerinde kalite değerlendirmesi ve sınıflandırmanın nasıl yapıldığını öğretmek
4. Süs bitkilerinin muhafaza teknikleri ve hasat sonrası ömrünü uzatan faktörleri öğretmek
5. Süs bitkilerinde paketleme sistemleri ve paketleme evi işlemlerini öğretmek
6. Süs bitkilerinin depolanması, nakliyesi ve pazarlamasında dikkat edilmesi gereken faktörleri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Süs bitkilerinin yetiştirme koşulları, hasadı ve kullanım alanlarını öğrenir
2. Süs bitkilerinin yaşlanmasıyla bağlantılı olarak yapısal, fizyolojik ve metabolik değişiklikleri öğrenir
3. Süs bitkilerinde kalite değerlendirmesi ve sınıflandırmanın nasıl yapıldığını öğrenir
4. Süs bitkilerinin muhafaza teknikleri ve hasat sonrası ömrünü uzatan faktörleri öğrenir
5. Süs bitkilerinde paketleme sistemleri ve paketleme evi işlemlerini öğrenir
6. Süs bitkilerinin depolanması, nakliyesi ve pazarlamasında dikkat edilmesi gereken faktörleri öğrenir
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında süs bitkilerinin yetiştirme koşulları, hasadı ve kullanım alanları; süs bitkilerinin yaşlanmasıyla bağlantılı olarak yapısal, fizyolojik ve metabolik değişiklikler; kalite değerlendirmesi ve sınıflandırma; muhafaza teknikleri ve hasat sonrası ömrünü uzatan faktörler; paketleme sistemleri, paketleme evi işlemleri, depolama, nakliye ve pazarlama konularında bilgiler verilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Greer, L. Ve Dole, J., 2009. WoodyCutStemsforGrowersandFlorists: Productionand Post-Harvest Handling of BranchesforFlowers, Fruit, andFoliage [Kindle Edition], pp. 576, TimberPress.
2. Karaçalı, İ., 2012. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Basımevi,486 s., İzmir.
Diğer Kaynaklar
1. Tanrıverdi, F., 1993. Çiçek Üretim Tekniği, Sera ve Açık Alanlarda Saksı, Kesme ve Bahçe Çiçeği Yetiştirme İlkeleri. 239 s., İnkılap Kitabevi, İstanbul.
2. Aksu, E., 2011. İhraç Edilen Doğal Çiçek Soğanlarımız ve Üretim Teknikleri, 56 s., Hasad Yayıncılık.
3. Odabaş, A., 1993. Süs ve Sera Bitkileri, Üretimden Bakıma Çiçeklerin Tüm Özellikleri. Özgür Yayın-Dağıtım, İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık