of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6159
Hasat Sonrası Araştırma Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hasat sonrasında bahçe ürünlerinde yapılacak analizlerin; bir hasat sonrası araştırmasının nasıl planlanacağı, yütürütüleceği, sonuçlandırılacağı ve sunulacağı ile ilgili bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
1. Hasat Sonrası Teknolojik Araştırmalarda Arazi ve Laboratuar Yaklaşımını Öğretmek
2. Kalitatif ve Kantitatif Analizlere Teorik ve Pratik Bakış Açısını Öğretmek
3. Ürünlerin Mekanik, Fiziksel, Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Ölçülmesinde Modern Metodları Öğretmek
4. Bir Depolama Araştırması/Projesinin Planlanması, yazılması, veri toplanması, verilerin analizi, verilerin yorumlanması ve sunulması ile ilgili teknikleri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Hasat Sonrası Teknolojik Araştırmalarda Arazi ve Laboratuar Yaklaşımını Öğrenir.
2. Kalitatif ve Kantitatif Analizlere Teorik ve Pratik Bakış Açısını Öğrenir.
3. Ürünlerin Mekanik, Fiziksel, Fiziko-Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin Ölçülmesinde Modern Metodları Öğrenir.
4. Bir Depolama Araştırması/Projesinin Planlanması, yazılması, veri toplanması, verilerin analizi, verilerin yorumlanması ve sunulması ile ilgili teknikleri öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında hasat sonrası teknolojik araştırmalara laboratuar ve arazi yaklaşımı; biyolojik materyallerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılan teorik ve pratik yaklaşımlar; tarımsal ürünlerin mekanik özellikleri, fiziksel özellikleri ve fiziko-kimyasal içeriklerinin ölçümünde günümüzde kullanılan modern enstrümentalmetodların tartışılması ve denenmesi; araştırmanın planlanması ve araştırmaya başlama; literatür taraması; proje seçimi ve deneysel prosedürler üzerinde tartışma; verilerin kaydedilmesi; verilerin analizi; verilerin yorumlanması ve oral ve/veya bilimsel yazım sitilleriyle sunulması hakkında bilgi verilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Karaçalı, İ., 2012. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Basımevi,486 s., İzmir.
2. Kader, A. A., 2002. PostharvestTechnology of HorticulturalCrops, 3rd Ed., Univ.of California Agriculture& Natural Resources, pp. 535.
Diğer Kaynaklar
1. Cemeroğlu, B. S., 2009. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 1. Cilt. 707 s. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, No: 38. Ankara.
2. Cemeroğlu, B. S., 2011. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 2. Cilt., 636 s. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık