of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6158
Bahçe Bitkilerinin Hasat Sonrası Yönetiminde Nanoteknoloji Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
4-Tuba DİLMAÇÜNAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, son yıllarda hasat sonrası kayıpları azaltmak için de kullanılmaya başlayan nanoteknolojinin tarımda kullanım alanlarını ve hangi yöntemlerle bahçe ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasını sağladığını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1. Nanoteknoloji hakkında temel bilgileri öğretmek.
2. Nanoteknolojinin tarımda kullanım alanlarını öğretmek.
3. Nanoteknolojinin hasat sonrası kullanım alanlarını öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Nanoteknoloji hakkında temel bilgileri öğrenir.
2. Nanoteknolojinin kullanım alanlarını öğrenir.
3. Nanoteknolojinin hasat sonrası kullanım alanlarını öğrenir.
4. Nanoteknoloji tekniklerini pratiğe aktarma yeteneğini kazanır.
Dersin İçeriği
Nanoteknoloji Nedir? Bahçe Bitkilerinde Nanoteknoloji kullanım alanları; Dünya’da ve Türkiye’de Nanoteknoloji kullanım alanları; Nanoteknoloji Ucuz ve Kolay Uygulanabilir Bir Yöntem Midir? Türkiye’de Nanoteknolojinin Hasat Sonrasında Kullanımı Yaygın mıdır? Hasat Sonrasında Nanoteknoloji kullanım alanları; Nanoteknolojinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri; Ürünlere Temas Eden ve Etmeyen Nanoteknolojik Yöntemler; Ürünlerde Orjinalliği/Güvenilirliği Sağlayan Nanoteknolojik Yöntemler; Nanoteknolojik Paketleme; Hasat sonrası Ürün Paketlemede Kullanılan Nanoteknolojik Materyaller; Ürünlerin Raf Ömrü Süresi Nanoteknolojik Olarak Nasıl Uzatılır? Nanoteknoloji Hasat Sonrası Dönemde En Çok Hangi Ürün Gruplarında ve Neden Tercih Edilir? Nanoteknoloji ile İlgili Son Gelişmeler Nelerdir? konularında bilgi verilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Verma, M. L.,Chandra, B. P., Bhushan, S., 2015. NanoscienceandNanotechnology: RecentAdvances. Ed: Mohan L. Verma. pp. 200.ShriShankaracharyaCollege of EngineeringandTechnology, Junwani, Bhilai. Alpha ScienceIntl Ltd.
2. Cao, G., 2011. NanostructuresandNanomaterials: Synthesis, Properties, and Applications (2nd Edition) (World Scientific Series in NanoscienceandNanotechnology). World Scientific Publishing Company; 2 edition. pp. 596.
Diğer Kaynaklar
1. Subramanian, K. S.,Gunasekaran, K., Natarajan, N., 2015. Nanotechnology in Agriculture [Kindle Edition]. Eds.:Chinnamuthu, C. R., Lakshmanan, A., Rajkishore, S. K.New India Publishing AgencyExclusively Distributed byAstral International Pvt. Ltd.pp. 540.
2. Rai, M.,Riberio, C., Mattoso, L., Duran, N., 2015. Nanotechnologies in FoodandAgricultureHardcover. Eds.: Rai, M., Riberio, C., Mattoso, L., Duran, N. Springer; 2015 edition, pp. 347.
3. Frewer, L. J.,Norde,W., Fischer, A., Kampers, F., 2011. Nanotechnology in theAgri-FoodSector. Eds.:Frewer, L. J., Norde,W., Fischer, A., Kampers, F. Wiley-VCH; 1 edition. pp. 328.
4. Kuotsu, K.,Das, A., Verma,B. C., 2012. Nanotechnology in Agriculture: Nanotechnologywilltransformthefoodindustry; thewayfood is produced, processed, packaged, transportedandconsumedPaperback.LAP LAMBERT Academic Publishing. Pp. 72.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık