of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6157
Fidanlık Tesisi ve Yönetimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Adnan N. YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fidan işletmelerinin kuruluşu, ülkemiz fidancılığının özellikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, fidan işletmelerinin organizasyon ve yönetimi konusunda bilgileri kavramak ve öğrenmek
Dersin Hedefleri
Fidan işletmelerinin kuruluşu, ülkemiz fidancılığının özellikleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, fidan işletmelerinin organizasyon ve yönetimi konusunda bilgileri kavramak ve öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Meyve fidanlık yerinin seçiminde göz önüne bulundurulması gereken faktörleri öğrenir 2. Fidanlık tesislerinin üretime hazırlanmasını, fidan işletmelerinde kullanılan alet-ekipmanlar öğrenir 3. Anaç ve kalem damızlıklarının tesis edilmesini, fidanlık tesislerinde uygulanan kültürel işlemlerin neler olduğunu, söküm ve hendekleme işlemlerinin önemini kavrari
Dersin İçeriği
Fidanlık tanımı ve meyve yetiştiriciliği açısından önemi, ülkemiz fidancılığının bugünkü durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, fidanlık yerinin seçimini etkileyen faktörler, fidanlık yerinin çevrilmesi, fidanlıklarda parselasyon, tohum yastıklarının oluşturulması, köklendirme parsellerinin oluşturulması ve dikimi, anaç ve kalem damızlıklarının oluşturulması dikimi, aşı parsellerinin oluşturulması, anaçların aşı parsellerine şaşırtılma işlemleri, fidanlıklarda yapılan kültürel uygulamalar, fidanlıklarda kullanılan alet ve ekipmanlar, fidanlıklarda münavebe yönteminde kullanılan bitkiler ve özellikleri, fidanların sökülmesi, boylanması, hendeklenmesi ve ambalajlanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
3
30
Ödevler
3
8
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ağaoğlu, Y.S., Çelik, H., Çelik, M., Fidan, Y., Gülşen, Y., Günay, A., Halloran, N., Köksal, İ., Yanmaz, R., 2010. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1579, Ders Kitabı: 531. Ankara. Çetiner, G., 1994. Fidanlı İşletmesi Kuruluşu. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı No: 25, Adana. Özbek, S., 1975. Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 111, Ders Kitabı: 6, Adana. Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2008. Genel Meyvecilik. Nobel Yayın No:1280, Ankara. Barrıtt, H.B., 1992. Intensive Orchard Management. ISBN: 0963065912, Washington.
Diğer Kaynaklar
Yok
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Yok
Sınavlar
Vize sınavı Final sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık