of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6156
Fidan Üretim Teknikleri ve Sertifikasyon
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Adnan N. YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fidan üretiminde kullanılan yöntemler ve özellikleri, fidancılıkta kullanılan anaçlar ve büyüme özellikleri, fidan sertifikasyonunda yapılan yeni değişiklikler ve mevzuatı konusunda bilgileri kavramak ve öğrenmek
Dersin Hedefleri
Fidan üretiminde kullanılan yöntemler ve özellikleri, fidancılıkta laboratuar ortamında hızlı çoğaltma yöntemleri, fidancılıkta kullanılan anaçlar ve büyüme özellikleri, fidan sertifikasyonunda yapılan yeni değişiklikler ve mevzuatı konusunda bilgileri kavramak ve öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Fidan üretim yöntemlerini öğrenir 2. Tohumda çimlenmeyi etkileyen iç ve dış faktörler ile tohumlarda çimlenmeyi uyarıcı uygulamaları öğrenir 3. Fidan üretiminde kullanılan aşı yöntemleri ile göz aşılı fidan üretimi ve kalem aşılı fidan üretimi tekniklerini, kaplı fidan üretimi ve dallı fidan üretim tekniklerini öğrenir 4. Klon anaçların üretiminde kullanılan yöntemler ile fidancılıkta kullanılan klon anaçlar ve büyüme özelliklerini öğrenir
Dersin İçeriği
Fidan üretim yöntemleri, çöğür anacı eldesinde kullanılan tohumların muhafaza ve saklama koşulları, tohumda çimlenmeyi etkileyen iç ve dış faktörler, tohumlarda çimlenmeyi uyarıcı uygulamalar, fidan üretiminde kullanılan aşı yöntemleri, göz aşılı fidan üretimi, kalem aşılı fidan üretimi, kaplı fidan üretimi, dallı fidan üretim teknikleri, fidancılıkta kullanılan klon anaçlar ve büyüme özellikleri, aşı yapımında kullanılan alet ve ekipmanlar, klon anaçların üretiminde kullanılan yöntemler, klon anaçların üretiminde kullanılan köklenme ortamları ve özellikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
3
30
Ödevler
3
8
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hartmann, H.T., Kester, D.E., Davies, Jr.F., Geneve, R.L., 1997. Plant Propagation Principles and Practies. Sixth Edition, Prentice Hall, New Jersey. Yılmaz, M. 1992. Modern Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği. Çukuova Üni Yayınları Hepaksoy, S. 2008.Meyve Fidanı Yetiştirilmesi Kitap: Genel meyvecilik. (Editör: r. Gerçekcioğlu, Ş. Bilgener, A. Soylu) (S:155-190) Nobel Yayın No:1280 Westwood, M.N. 1993. Temperate-Zone Pomology Physiology and Culture. 3rd ed. Timber Press Inc., Portland, Oregon, USA. Anonim 2005. Meyve fidanı üretimi. Tarım Ve Köy işleri Bakanlığı Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Ent. Yayınları
Diğer Kaynaklar
Yok
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Yok
Sınavlar
Vize Sınavı Final sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık