of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6154
Anaç Islahı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı meyve türlerinde anaç ıslah amaçlarını ve yöntemlerini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1) Anaç ıslahının önemini ve amaçlarını öğretmek.
2) Anaç ıslahında kullanılan yöntemleri öğretmek
3) Meyve türleri bazında özel anaç ıslah karakerlerini öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Anaç ıslahının amacını ve önemini bilir.
2) Anaç ıslah programının oluşturulmasını bilir.
3) Anaç ıslahında kullanılan ıslah metodlarını ve tekniğini bilir.
4) Meyve türleri bazında özel anaç ıslah karakterlerini bilir.
Dersin İçeriği
Anaç ıslahının amacı ve önemi. Farklı meyve türlerinde kullanılan tohum ve klon anaçları. Apomiktik tohumların anaç olarak önemi ve kullanımı. Genetik varyasyon. Genetik kaynaklar; orjin merkezleri, toplanması ve korunması. Dünyada anaç ıslah programları. Anaç ıslah programının oluşturulması. Çiçek biyolojisi. Kısırlık ve uyuşmazlık. Ebeveynlerin seçilmesi, polen toplanması, emaskülayon melezleme. Tohum toplanması. Çöğür seleksiyonu. Kayıt altına alma. Mutasyon ve kimeralar. Klasik ve modern ıslah yöntemleri (Seleksiyon ıslahı, melezleme ıslahı, mutasyon ıslahı, poliplodi ıslahı, markörler ile seleksiyon, gen aktarımı). Meyve türleri bazında özel anaç ıslah karakterleri. Anaç ıslahının geleceği.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Şeniz, V. 1990. Bahçe Bitkilerinin Islahı. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları: 13, Bursa, 275s.
Sehirali, S. Ve Özgen M., 2006. Bitki Islahı III. Baskı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yayınları No: 1553, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Advances in Fruit Breeding
Methods in Fruit Breeding
Rootstocks for Fruit Crops
Genetic Resources of Temperate Fruit and Nut Crops
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
ödev, vize, final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık