of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6153
Hasat öncesi Meyve Kalitesi ve Pazarlanabilirliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı hasat öncesi kaliteli ve pazarlanabilir meyve üretimini öğretmektedir.
Dersin Hedefleri
1) Meyve kalitesini ve kaliteye etki eden unsurları öğretmek.
2) Kaliteli ve pazarlanabilir meyve oranını artırılmasına yönelik uygulamaları öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Meyve kalitesi nedir bilir.
2. Meyve kalitesine etki eden faktörleri bilir
3. Meyve kalitesini ve pazarlanabilir meyve oranını artırmaya yönelik uygulamaları bilir
Dersin İçeriği
Dünya meyve üretimi ve ticareti, taze ve kuru meyvelerin insan sağlığı ve beslenmesindeki önemi, meyve tüketimi ve kalitesi, meyve kalite özellikleri, kaliteyi etkileyen faktörler, meyve kalitesinin artırılmasına yönelik ıslah çalışmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karaçalı., İ., 2011. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması. Ege Üni. Zir. Fak. Yayınları. No:494.İzmir
Diğer Kaynaklar
Breeding for Fruit Quality. 2011. Editor(s): Matthew A. Jenks, Penelope J. Bebeli Published Online: 16 MAR 2011 Print ISBN: 9780813810720 Online ISBN: 9780470959350 DOI: 10.1002/9780470959350
: Fruit Quality and its Biological Basis 2001. Editor(s):Michael Knee. Published:December 13, 2001 by Blackwell - 320 Pages
: Fruit and Vegetable Quality: An Integrated Viewgy Editor(s): Robert L. Shewfelt, Bernhard Brückner
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.

Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Vize, ödev, final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık