of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6152
Bahçe Bitkileri Tarihi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste bahçe bitkilerinin kültür tarihinin nasıl bir değişim ve ilerlemeyi sağladığının öğretilmesi ve öğrencilerin tarihsel ve botaniksel konulardaki bilgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bahçe bitkilerinin kültür tarihinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İnsanlık ve tarım tarihi içerisinde bahçe bitkilerinin nasıl bir değişim ve ilerleme sağladığını bilir.
2) Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel gelişmeyi öğrenir
Dersin İçeriği
Bahçe Bitkilerinin tanımı ve önemi. Etimolojisi. Bahçe Bitkilerinin çalışma alanları. Tarih öncesi dönemler: Paleolitik Dönem (Avcılık ve toplayıcılık) ve Neolitik dönem (Tarımın başlaması). Bahçe bitkilerinin orjin merkezleri ve kültüre alınması. Eski uygarlıklarda Bahçe Bitkileri Tarımı. Yakın Tarihimizde Bahçe Bitkileri Tarımı. Bahçe bitkilerinde teknolojik ve bilimsel ilerlemeler: makinalaşma, enstrümantal analiz, sulama, kontrollü yetiştiricilik, kimyasallar (gübreler, büyümeyi düzenleyiciler), plastikler, genetik ve ıslah, biyoteknoloji, depolama teknolojisi ve yeşil devrim. Bahçe bitkilerinin gelecekteki yeri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Jules Janick, 2008. History of Horticulture . Purdie University, USA
:Edwinna von Baeyer 2009.The Development and History of Horticulture Book: ©Encyclopedia of Life Support Systems,
Diğer Kaynaklar
J. Janick 2008.The Origins of Horticultural Technology and Science.
Department of Horticulture and Landscape Architecture
Purdue University West Lafayette, Indiana, 47902-2010 USA http://www.hort.purdue.edu/newcrop/originhorttech.pdf
:Jules Janick, 2008. Ancient Egyptian Agriculture and the Origins of Horticulture
Department of Horticulture and Landscape Architecture
Purdue University West Lafayette, Indiana 47907, USA http://www.hort.purdue.edu/newcrop/hort_306/text/lec06.pdf
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ödev, vize, final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık