of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6151
Meyvecilikte Sık Dikim Bahçe Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı sık dikim meyve yetiştiriciliğinin genel prensiplerini öğretmektedir.

Dersin Hedefleri
1) Sık dikimli bahçelerin avantaj ve dezavantajlarını öğretmek.
2) Sık dikim meyve yetiştiriciliğinin genel prensiplerini öğretmek
3) En iyi dikim sistemini nasıl seçebileceğini öğretmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sık dikim meyve yetiştiriciliği nedir bilir? Avantaj ve dezavantajlarını bilir
2) Sık dikim meyve yetiştiriciliğinin ilkelerini bilir
3) Bodur meyve anaçlarını ve çeşitlerini bilir
4) Sık dikim uygulanan bahçelerde kullanılan budama ve terbiye sistemlerini bilir.
5) Sık dikim sistemlerinin ekonomik analizini bilir.
Dersin İçeriği
Giriş. Sık dikim bahçe nedir? Sık dikimli bahçelerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bölge seçimi ve arazi hazırlığı. Dikim sıklığı ve ağaçların düzenlenmesi. Anaç ve çeşit seçimi, fidan kalitesi. Sık dikim sistemlerinde kullanılan anaçlar. Sık dikim bahçe sistemlerinde kullanılan terbiye sistemleri. Sık dikimli bahçelerde budama teknikleri. Sık dikimli bahçelerde gübreleme ve sulama. Sık dikimli bahçelerde destek sistemleri. Hangi dikim sistemi en iyisidir? Sık dikim sistemlerinin ekonomik analizi. Dünyada sık dikim elma yetiştiriciliği.

Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Barritt, H.B., 1992. Intensive orchard manangement. Good Fruit Grower.
Diğer Kaynaklar
Forshey, C.G., Elfving, D.C., Stebbins, R.L., 1992. Training and Pruning Apple and Pear Trees. ASHS, 113 South West Street, Suite 400 Alexandria, Virginia
Öz, F., Büyükyılmaz, M., Burak, M., 1995. Bodur Meyve Yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova.
Childers, N.F., Morris, J.R., Sibbet, G.S., 1995. Modern Fruit Science. Horticultural Publications. Gainesville, Florida.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
Ödev, Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık