of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6150
Meyve Ağaçlarında Biyoaktif Bileşikler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı meyve türlerinde bulunan biyoaktif bileşikleri ve onların meyve üretimi ve meyve kalitesi ile insan sağlığı üzerindeki rollerini öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1) Bioaktif bileşiklerin tanımını ve sınıflandırılmasını öğretmek
2) Farklı meyve türlerinin özelliklerine vurgu yapılarak bioaktif bileşiklerin rollerini öğretmek
3) Meyve türlerinde biokatif bileşikler üzerine genotip, çevre ve kültürel uygulamaların önemini, rolünü ve etkisini öğretmek
4) Bioaktif bileşiklerin insan sağlığı ve beslenmesindeki önemini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bioaktif bileşikleri tanımlar ve sınıflandırır.
2) Biokatif bileşikler üzerine genotip, çevre ve kültürel uygulamaların etkisi bilir.
3) Bioaktif bileşiklerin meyve üretimi ve meyve kalitesi üzerindeki etkilerini bilir
4) Bioaktif bileşiklerin insan beslenmesi ve sağlığı üzerindeki etkilerini bilir.
5) Bioaktif bileşikler üzerine bilimsel araştırmaların önemini ve yeni teknolojiler geliştirmek için bilgilerden yararlanmayı bilir.
Dersin İçeriği
Bioaktif bileşik nedir? Nerede bulunurlar? Bioaktif bileşiklerin sınıflandırılması. Bioaktif bilşiklerin başlıca sentez yolları. Biokatif bileşikler üzerine genotip, çevre ve kültürel uygulamaların etkisi. Bioaktif bileşiklerin (polyphenols, terpenoids, carotenoids, vitamins, etc.) meyve üretimi ve meyve kalitesi üzerindeki etkileri; tozlanma, savunma mekanizması, allelopatik etki,çiçek ve meyve rengi, meyve tadı, bitki stress koşulları, anaç-kalem uyuşmazlığı vb. Bioaktif maddelerin organik tarımdaki önemi. Bitkinin değiş organlarında bioaktif bileşik içerikleri ve bunların mevsimsel değişimleri. Bioaktif bileşiklerin insan beslenmesi ve sağlığı üzerindeki etkileri. Bioaktif bileşikler üzerine bilimsel araştırmaların önemi ve bilgilerden yararlanılarak yeni teknolojiler geliştirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
VEBERIC, R., 2010. Bioactive compounds in fruit plants [Elektronski vir] / Robert Veberic. - El. knjiga. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2010
Diğer Kaynaklar
Bu konudaki makaleler.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ödev, Vize, Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık