of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6149
Meyve Türlerinde Seleksiyon Islahı ve Islah Kriterleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı seleksiyon yolu ile meyve türlerinin ıslahı konusunda öğrencilerin bilgilerini artırmak
Dersin Hedefleri
1. Genetik çeşitliliği ve korunmasını öğretmek
2. Seleksiyon ıslahının amaçlarını öğretmek
3. Seleksiyon ıslahının nasıl yapılacağını öğretmek
4. Meyve türlerinin özel seleksiyon kriterlerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Meyve türlerinde seleksiyon ıslahının önemini ve amaçlarını öğrenir
2. Meyve türlerinde seleksiyon kriterlerini öğrenir
3. Seleksiyon ıslahı yolu ile çeşit geliştirmeyi öğrenir
Dersin İçeriği
Seleksiyon ıslahının tanımı, önemi ve avantajları. Seleksiyon ıslahı açısından Türkiye’nin önemi. Dünyada ve ülkemizde meyve tür ve çeşit zenginliği. Meyve türlerinin orjinleri ve Genetik varyasyon. Gen kaynaklarının toplanması, kolleksiyonu ve korunması. Gen kaynaklarının agronomik ve moleküler tanımlanmaları. Seleksiyon ıslah amaçları ve kriterlerinin belirlenmesi. Seleksiyona alınacak popülasyonun belirlenmesi. İncelemeye alınacak genotiplerin seçilmesi. Örnek alımı ve meyve örneklerinde fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesi, ölçüm ve tartım yöntemleri. Ağaç morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi. Kriterlerlerin tartılı-derecelendirme yöntemleriyle değerlendirilmesi. Ümitvar tiplerin belirlenmesi, çoğaltılması ve adaptasyonları ve çeşit olarak üretime sunulmaları. Ülkemizde yapılan seleksiyon çalışmalarının değerlendirilmesi. Meyve türleri bazında özel karakter ıslah amaçları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Şehirali, S., Özgen, M., 2007. Bitki Islahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. Yayın no: 1553, Ders Kitabı: 506, ISBN: 975-482-569-6, Ankara, 565 s.

Demir, İ., Turgut, İ., 1999. Genel Bitki Islahı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 451s.
Diğer Kaynaklar
Dünyada ve Türkiyede meyve türlerinde yapılan seleksiyon çalışmaları ile ilgili tezler ve makaleler.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık