of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6148
Budamanın Fizyolojik Esasları ve Budama Tekniği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı meyve ağaçlarının budamaya karşı göstermiş oldukları tepkileri ve budama ile vejetatif ve generatif gelişme arasındaki dengenin nasıl sağlanacağını öğretmektedir.
Dersin Hedefleri
1) Meyve ağaçlarının budamaya verdikleri fizyolojik tepkilerin öğretilmesi
2) Budama ile vejetatif ve generatif gelişme arasındaki dengenin sağlanmasının öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Meyve ağaçlarının çeşitli organlarını tanır.
2) Meyve ağaçlarında vejetatif ve generatif büyüme arasındaki koordinasyonu öğrenir
3) Meyve ağaçlarında budamaya verilen fizyolojik tepkileri öğrenir
4) Verim ile ve ağaç gelişimi arasındaki dengeyi öğrenir
5) Budama tekniklerini bilir
Dersin İçeriği
Budamanın tanımı ve amaçları. Kökler ve Köklerin su ve besin maddelerini alması. Sürgün gelişimi, apikal dominansi ve hormonal ilişkiler. Anaç ve kalemin büyüme üzerindeki etkileri. Türler bazında meyve dalları ve meyve gözlerinin bitki üzerinde bulundukları yerler. Yaprak alanı, fotosentez, solunum ve karbonhidrat birikimi. Çiçek tomurcuğu oluşumu ve etki eden faktörler. Verim ve periyodisitenin düzenlenmesi. Budamada kesim tipleri. Budamaya verilen tepkiler. Kök budaması. Genç ve olgun ağaçlarda budama tekniği. Budama zamanı.


Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yılmaz, M., 1990. Meyve Ağaçlarında Budama. Çukurova Üniversitesi. Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümü. ADANA
Diğer Kaynaklar
Kaşka, N., Kargı, S.P.,2007. Meyve Ağaçları Fizyolojisi. Büyüme ve Gelişme. Nobel YayınlarıISBN: 9944-73-017-3
Kocaçalışkan, İ., 2008. Bitki Fizyolojisi. Nobel Yayınları ISBN978-605-395-135-3 Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir

Sınavlar
Vize, ödev, final sınavı.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık