of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6147
Organik Meyve Yetiştiriciliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehmet Polat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Organik meyve yetiştiriciliğinin temel ilkelerini, kurallarını ve uygulamasını öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Organik meyve yetiştiriciliğinin önemini, amacını, Türkiye ve dünyadaki durumunu öğrenmek
Organik meyve yetiştiriciliğinin prensiplerini öğrenmek
Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon sistemini öğrenmek
Organik meyve yetiştiriciliğinde organik ve biyolojik gübrelemeyi öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Organik meyve yetiştiriciliğinin önemini, amacını, Türkiye ve dünyadaki durumunu öğrenir.
Organik meyve yetiştiriciliğinin prensiplerini bilir
Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon sistemini bilir
Organik meyve yetiştiriciliğinde organik ve biyolojik gübrelemeyi öğrenir.
Dersin İçeriği
Organik tarımın tanımı ve organik meyve yetiştiriciliğinin insan sağlığı yönünden önemi organik tarımın ilkeleri, organik tarımda bitki korumanın ana prensipleri, organik tarımda kontrol ve sertifikasyon uygulamaları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
20
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Aksoy, U., Altındişli, A., 1998. Ekolojik (Organik Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar
Taşbaşlı, H. ve Zeytin, B., 2003. Organik Tarım Genel İlkeleri T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Mart, Ankara.
Er, C. 1998. Organik Tarım. Ders notu
Organik tarım. Organik tarım eğitimi ders notları.Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İzmir.
Aksoy, U. 1999. Production methods in organic agriculture: normative principles and technical aspects. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) Bornova, İzmir.
Materyal
Dokümanlar
Supplying of the textbooks in the beginning of term
Ödevler
With the course notes, students must do homeworks about the lecture
Sınavlar
Arasınav, final
Materyal Diğer
ödev
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık