of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6146
Üzümsü meyveler yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-mehmet polat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Üzümsü meyveler yetiştiriciliğinde Türkiye'de ve Dünya'daki yeni gelişmeleri takip etmek
Dersin Hedefleri
Türkiye'de ve Dünya'da üzümsü meyveler yetiştiriciliğinde kullanılan yeni yetiştirme tekniklerini öğrenmek
Üzümsü meyvelerde meyve kalitesini artırıcı uygulamaları öğrenmek
üzümsü meyveler üretiminde yeni teknikleri öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Meyve kalitesini artırıcı uygulamaları öğrenir.
Türkiye'de ve Dünya'da üzümsü meyveler yetiştiriciliğinde kullanılan yeni yetiştirme tekniklerini bilir.
üzümsü meyveler üretiminde yeni teknikleri bilir
Dersin İçeriği
Türkiye'de ve Dünya'da üzümsü meyveler yetiştiriciliğinde kullanılan yeni yetiştirme teknikleri, özellikle birim alandan verim artışı ve işgücünden tasarruf sağlayacak uygulamalar, meyve kalitesini artırıcı uygulamalar, ile ilgili son gelişmeler dersin konusunu oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
2
40
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yepsen, R. 2006. Berries. W.W.Norton&Company, USA
Diğer Kaynaklar
Ağaoğlu, S. 1986. Üzümsü meyveler. Ders notu, Ankara Üniv
Newyork Berry Nevs. www.nysaes.cornell.edu/pp/extension
Materyal
Dokümanlar
Supplying of the textbooks in the beginning of term
Ödevler
With the course notes, students must do homeworks about the lecture
Sınavlar
Arasınav, final
Materyal Diğer
Ödev
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık