of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6145
Bahçe Bitkilerinin Özel Ekolojik İstekleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bahçe bitkilerinin türler bazında özel ekolojik isteklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bahçe bitkilerinin ekolojik isteklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından düşük ve yüksek sıcaklığın yararlı ve zararlı etkilerini öğrenir
2. Bahçe bitkileri yetiştiriciliği bakımından ışığın ve nemin etkilerini öğrenir
3. Bahçe bitkilerinin toprak isteklerini öğrenir
4. Bahçe tesisinde yer seçiminin önemini kavrar
5. Bağ, sebze ve meyve türlerinin özel iklim isteklerini öğrenir
Dersin İçeriği
Bahçe bitkilerinin optimum ve toplam sıcaklık istekleri bakımından değerlendirilmesi. Düşük ve yüksek sıcaklığın yetiştiricilik açısından önemi. Nem ve ışığın bahçe bitkileri yetiştiriciliği açısından önemi. Bahçe bitkilerinin toprak istekleri bakımından farklılıklarının ortaya konulması ve toprak yorgunluğunun belirtileri. Bahçe bitkilerinin yer seçimini etkileyen faktörler. Meyvelerin ve sebzelerin özel iklim istekleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Özbek, S., 1978. Özel Meyvecilik. Çukurova Üiv. Ziraat Fak. Yayın No:128, Adana. 486 s.

Gerçekçioğlu ve ark., 2008. Genel Meyvecilik. Nobel Yayınları, yayın no: 1280, Fen Bilimleri:69, ISBN: 978-605-395-076-9. Ankara, 480 s.

Ağaolu ve ark., 2010. Genel Bahçe Bitkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın no: 1579, Ders Kitabı: 531, Ankara, 369 s.

Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Yumuşak Çekirdekli Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 556. ISBN: 975-483-611-6, İzmir, 200 s.

Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Sert Çekirdekli Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 553. ISBN: 975-483-580-2, İzmir, 228 s.

Özçağıran ve ark., 2005. Ilıman İklim Meyve Türleri. Sert Kabuklu Meyveler. Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi Yayın no: 566. ISBN: 975-483-668-X, İzmir, 308 s.
Diğer Kaynaklar
yok
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık