of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6133
Sürdürülebilir Tarımda Verimlilik ve Kalite
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarım kapsamında yapılan yetiştiricilikte verimlik ve kalite unsurları ve bunu etkileyen faktörlerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Verimlilik ve kalite kavramını ve verimlilik unsurlarını öğretmek, 2) Çiçek oluşum mekanizmasını ve buna etki eden iç ve dış faktörlerini öğretmek, 3) Meyve tutumu, gelişimi ve bu konuda etkili faktörlerini öğretmek, 4) Kalite unsurlarını ve etki eden faktörlerini öğretmek, 5) verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konuları öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Verimlilik ve kalite kavramını ve verimlilik unsurlarını bilir, 2) Çiçek oluşum mekanizmasını ve buna etki eden iç ve dış faktörleri bilir, 3) Meyve tutumu, gelişimi ve bu konuda etkili faktörleri bilir, 4) Kalite unsurlarını ve etki eden faktörleri bilir, 5) verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konuları bilir,
Dersin İçeriği
Verimlilik ve kalite kavramı, verimlilik unsurları, tomurcuk ve göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme, çiçek oluşum mekanizması, çiçek oluşumuna etki eden iç ve dış faktörler, verimlilik fizyolojisi, çiçeklenme fizyolojisi, meyve tutumu, meyve büyümesi ve gelişmesi, dökümler ve dökümlere etki eden faktörler, kalite üzerine etkili faktörler, verimlilik ve kalite açısından sürdürülebilir tarımda dikkat edilmesi gerekli konular
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
4
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mustafa Kelen, 2010. Sürdürülebilir Tarımda Verimlilik ve Kalite Ders Notları
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık