of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6127
Özel Asma Islahı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bağcılıkta ıslah tekniklerinin ve bu alanda yaşanan gelişmelerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
Asma ıslahının tarihsel gelişimini ve asmanın genetik kaynaklarını öğretmek Bağcılıkta uygulanan ıslah metodlarını öğretmek Asmanın çiçek tipleri ve döllenme biyolojisini öğretmek Asma Islahı konusundaki güncel gelişmeleri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Asma ıslahının tarihsel gelişimini ve asmanın genetik kaynaklarını öğrenir Bağcılıkta uygulanan ıslah metodları ve özellikleri hakkkında bilgi sahibi olur Asmanın çiçek tipleri ve döllenme biyolojisini öğrenir Asma Islahı konusundaki güncel gelişmeleri öğrenir
Dersin İçeriği
Asma ıslahının tanımlanması ve tarihçesi, asmada genetik kaynaklar, bağcılıkta ıslah metodları ve amaçları, çiçek tipleri ve döllenme, klon seleksiyonu, melezleme ıslahı, tür içi ve türler arası melezlemeler, poliploidi ıslahı, mutasyon ıslahı, bağ ıslahı konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., 2010. Özel Asma Islahı Ders notları
Diğer Kaynaklar
Eriş, Atilla, 2007. Özel Bağcılık. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 52
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık