of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6124
Meyve Ağaçlarında Gelişim Fizyolojisi ve Bodurluk
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler: Bütün bu fizyolojik etkileşimlerin ağaçların bodurluğu üzerine etkisi ve meyve ağaçlarını bodurlaştırma yolları
Dersin Hedefleri
Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler:
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler; dışsal içsel faktörleri öğrenir. 2) Fizyolojik etkileşimlerin ağaçların bodurluğu üzerine etkisini ve meyve ağaçlarını bodurlaştırma yollarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine etkili olan faktörler: 1. Dışsal faktörler 1 1.1. Ekolojik faktörler (iklimve toprak) 1.2. Kültürel uygulamalar (dikim sistemi, budama ve terbiye sistemi, anaç seçimi, seyreltme. vb.) 2. İçsel faktörler Ağacın maruz kaldığı dış koşullar ve genetik yapının doğrudan etkileşimi ile ortaya çıkan fizyolojik komposizyon. Fitohormonların sentezi, kullanımı ve birbirlerine oranı, kök ile gövde arasındaki KH ve fitohormonların durumu ve sekonder metobilitlerin gelişim ile fizyolojik ilişkileri. Bütün bu fizyolojik etkileşimlerin ağaçların bodurluğu üzerine etkisi ve meyve ağaçlarını bodurlaştırma yolları son literatürlerin ışığı altında ayrıntıları ile tartışalacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Tukey, H. B., 1964. Dwarfed Fruit Trees. p.123-154. Macmillan Company, New York, 119. 2) Öz F., Büyükyılmaz M., Burak M., 1995. Bodur meyve yetiştiriciliği. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova 3) Barritt B.H., 1992. Intensive orchard management. Washington State Üniv., Washington.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık