of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6123
Meyve Yetiştiriciliğinde Anaç Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Birim alana düşen ürün miktarını artırmak ticari öneme sahip çeşitlerin ekstrem bölgelerde dahi yetiştirebilmesine olanak sağlayan anaçlar ve özelliklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Birim alana düşen ürün miktarını artırmak ticari öneme sahip çeşitlerin ekstrem bölgelerde dahi yetiştirebilmesine olanak sağlayan anaçlar ve özelliklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Anacın fonksiyonunu etkileyen faktörleri (kökün fonksiyonu, toprak koşulları, toprak zararlıları, ürün verimliliği), uyuşma durumunu, tutunma durumunu, klonal anaçların modern meyvecilikte kullanılabilirliğini öğrenir. 2) Dünya'da ve ülkemizde ılıman iklim meyve türleri için kullanılan anaçlar, anaçların tanıtımı ve konu ile ilgili son gelişmeleri bilir.
Dersin İçeriği
Meyve yetiştiriciliğinde anaç kullanımının önemi, anacın fonksiyonunu etkileyen faktörler (kökün fonksiyonu, toprak koşulları, toprak zararlıları, ürün verimliliği), uyuşma durumu, tutunma durumu, klonal anaçların modern meyvecilikte kullanılabilirliği, çöğür anaçlarının yeri ve önemi, Dünya?da ve ülkemizde ılıman iklim meyve türleri için kullanılan anaçlar, anaçların tanıtımı ve konu ile ilgili son gelişmeler, Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu nedeniyle, gen merkezlerinin buluşma noktasındadır. Bu özelliği ile de büyük bir tür ve çeşit zenginliği ve yetiştiricilik potansiyeline sahiptir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Özçağıran, R., 1974. Meyve Ağaçlarında Anaç ile Kalem Arasındaki Fizyolojik İlişkiler. Ege Üniv. Ziraat Fak. Yayınları No: 243. 2) Westwood, M.N., 1995. Temperate-Zone Pomology, Physiology and Culture, Third Edition. Timber Press, ISBN-0-8819-2253-6, 523 p. Portland, Oregon 3) Hartman, H. T., and D. E. Kester. 1975. Plant Propagation. 3rd. ed. Englewood Cliffs. Prentice-Hall 4) Mosse, B. 1962. Graft-incompatibility in fruit trees. Tech. Com. No:28 Com. Hort. And Plantation Crops. East Malling, U.K. 5) Rom, R. C. and R. F. Carlson. 1987. Rootstocks for Fruit Crops. New York.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık