of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6120
Örtüaltı Yetiştirme Teknikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hüsnü ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencinin örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde ileri düzeyde üretim yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemlerin ve çözüm yollarının irdelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Örtüaltı sektörünün yapısı ve potansiyelinin incelenmesi ve örtüaltında kaliteli ürün elde edilebilmesi.
Dersin İçeriği
Örtüaltı yetiştiriciliğinin tarihçesi, örtüaltı sistemleri ve sera klimasının düzenlenmesi ve serada yetiştiriciliği yapılan önemli sebze türlerine ait çeşitler ve özellikleri, yetiştirme teknikleri (fide yetiştirme, ekim, dikim, budama, sulama, gübreleme, karbondioksit gübrelemesi, tozlaşma ve döllenmeye yardım, hormon uygulaması ve hasat) bu ders kapsamında anlatılmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
173
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sevgican, A., 2002. Örtüaltı Sebzeciliği (Topraklı Tarım) Cilt I. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 528, İzmir.
Diğer Kaynaklar
Ertekin, Ü., 2002. Seracılık ve Örtüaltı Yetiştiriciliği. Mars Matbaası, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık