of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6110
Kuru ve Kurutulmuş Meyvelerin Depolanması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında kuru meyveler grubuna dahil edebileceğimiz ceviz, fındık, badem, antepfıstığı ve kestane gibi sert kabuklu meyveler ile kurutulmuş incir, üzüm ve kayısı gibi meyveler öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu ders kapsamında kuru meyveler grubuna dahil edebileceğimiz ceviz, fındık, badem, antepfıstığı ve kestane gibi sert kabuklu meyveler ile kurutulmuş incir, üzüm ve kayısı gibi meyveler öğretmek amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sert kabuklu meyveleri ve kurutulmuş meyveleri öğrenir. 2) Sert kabuklu ve kurutulmuş meyvelerin muhafaza ve taşıma koşullarını öğrenir. 3) Bu meyve türlerinin ana bileşim maddelerini ve bunların depolanmalarına etkilerini öğrenir.
Dersin İçeriği
Kuru meyveler grubuna dahil edebileceğimiz ceviz, fındık, badem, antepfıstığı ve kestane gibi sert kabuklu meyveler ile kurutulmuş incir, üzüm ve kayısı gibi meyveler irdelencektir. Gerek sert kabuklu gerekse kurutulmuş bahçe ürünlerinin hem muhafaza hem de pazarlama kanallarındaki taşınması yaş meyve ve sebzelerden oldukça farklıdır. Ders içerinde bu meyveler tek tek ele alınarak depolama koşulları incelenecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
7
21
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Koyuncu, M. A., 1996. Van Gölü Çevresinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Ceviz Tiplerinin Depolanması Üzerine Çalışmalar. Doktora Tezi (Basılmamış). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van. 2. Woodroof, J. G., 1967. Tree Nut Production, Processing, Product Volume One and Two. The Avi Publishing Company Inc. Westport Connecticut. 3. Karaçalı, İ, 2002. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlanması (3. Baskı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları No: 494. Ege Üniversitesi basımevi. Bornova, İzmir.
Diğer Kaynaklar
1. Labuzu, T. P., 1982. Shelf-life Dating of Foods. Food Nutrition Pres. Inc. Westport Connecticut.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Final, ara sınav, ödev
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık