of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6108
Meyve Ağaçlarının Morfolojik Özellikleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarının genel morfolojik özellikleri (Makromorfolojileri ve mikromorfolojiler) incelenmesi, ülkemizde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik öneme sahip meyve türlerinin (elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, ceviz, fındık, Antep fıstığı, vb.) kök yapıları, gövde yapıları, çiçek ve meyve yapıları ayrıntıları ile ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Meyve ağaçlarının genel morfolojik özellikleri (Makromorfolojileri ve mikromorfolojiler) incelenmesi, ülkemizde ticari olarak yetiştiriciliği yapılan ve ekonomik öneme sahip meyve türlerinin (elma, armut, kiraz, vişne, kayısı, ceviz, fındık, Antep fıstığı, vb.) kök yapıları, gövde yapıları, çiçek ve meyve yapıları ayrıntıları ile ele alınması amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Meyve ağaçları organografik açıdan incelenirken, özellikle yetiştiricilik açısından önemlerini öğrenir. 2) Meyve ağaçlarının anatomik yapıları konusunda, gövde anatomisi daha ayrıntılı olarak inceler, anatomik yapı ile çoğaltma biyolojisi arasındaki ilişkileri öğrenir. 3) Kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organların morfolojik yapılarını bilir.
Dersin İçeriği
Meyve ağaçları organografik açıdan incelenirken, özellikle yetiştiricilik açısından önemleri üzerinde durulacaktır. Kök,gövde anatomisi daha ayrıntılı olarak incelenecek, anatomik yapı ile çoğaltma biyolojisi arasındaki ilişkiler anlatılacaktır. Meyve ağaçlarında fizyolojik olaylarla anatomik özellikler arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1) Yentür, S. 1995. Bitki Anatomisi İstanbul Ünv. Yayınları Fen Fak. No 227 İstanbul. 2) Vardar, Y., 1969. Bitki Anatomisi Dersleri, “Yüksek Bitkilerin Genel Yapısı”:1. Hücre ve Dokular. Ege Üniv. Fen . Fak. Kit. Ser. No 26 İzmir. 3) Esau, K., 1977. Anatomy of Seed Plants 2nd Edition, New York. 4) Hartmann, H. T, Kester, D. E., Davies, Jr. F. and Geneve, R. L., 1997. Plant Propagation Principles and Practies (Sixth Edition). Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey 07458. 5) Webster, A.D., Looney, N. E., 1996. Cherries, Crop Physiology Production and Users. Research International East Malling UK. 6) Özörgücü, B., 1993. Bitki Morfolojisi ve Anatomisine Giriş. Ege Üniversitesi Fen Fak. Kit. Sit. No: 136. İzmir.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek derse aktif katılımı sağlamak, öğrencinin bilgi toplama, rapor hazırlama ve sunma becerisini geliştirmek.
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık