of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH6104
Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Bahçe Bitkilerinde Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Büyüme düzenleyici maddelerin hazırlanması, kullanılması ve bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım alanlarının öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Bitkisel hormonları ve başlıca özelliklerini öğretmek, 2) Bitki büyüme ve gelişiminde hormonların etkisini ve önemini öğretmek, 3) Hormonların hazırlanmasını ve kullanımını öğretmek, 4) Büyüme düzenleyici maddelerin etkileşimlerini öğretmek, 5) Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını öğretmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitkisel hormonları ve başlıca özelliklerini bilir, 2) Bitki büyüme ve gelişiminde hormonların etkisini ve önemini bilir, 3) Hormonların hazırlanmasını ve kullanımını bilir, 4) Büyüme düzenleyici maddelerin etkileşimlerini bilir, 5) Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde kullanım alanlarını bilir,
Dersin İçeriği
Büyüme düzenleyici maddelerin tanımı ve sınıflandırılması; genel özellikleri; bitki büyüme düzenleyici maddelerin etkileşimleri; etki şekilleri; Büyüme düzenleyici maddelerin hazırlanması ve kullanılması; Büyüme düzenleyici maddelerin bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde başlıca kullanım alanları,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
4
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., 2009. Bitki Büyüme Düzenleyici Maddeler ders notları.
Diğer Kaynaklar
1. Narçın palavan-Ünsal, 1993. Bitki Büyüme Maddeleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları, Yayın No:3677, İstanbul. 2. A. Aytekin Polat, 2005. Bitki Büyümesini Düzenleyici maddeler, özellikleri ve Meyvecilikte Kullanım Alanları
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık