of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5195
Sebze Islahı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Hakan AKTAŞ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sebze Islahında Prensipler
Dersin Hedefleri
Sebze Islahında Kullanılan Yöntemler
Sebze Islahında Strateji
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sebze Islahında Kullanılan Islah Yöntemleri
Sebze Türlerinin Çiçek Yapısı
Özel sektörde çalışabilecek altyapı kazanımı
Dersin İçeriği
Sebze ıslahın amacı
Sebze ıslahı hazırlanmasına etken olan faktörler
Islahta kullanılan önemli teknik terimler
Dünyada bulunan gen kaynakları ve materyal temini
Sebze türlerinde uygulanan ıslah metotları
Sebze ıslahında süre ve süreyi azaltan yöntemler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
6
18
Ödev
3
20
Ödevler
3
3
9
Devam
0
0
Sunum
3
2
6
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
1
1
1
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
5
5
25
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
3
30
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
70
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
30
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sebze Islahı Elkitabı
Birinci kısım 1- Asteracae, Brassicaceae, Chenopodiacacae and Cucurbitaceae
Yazarlar: Jamie Prohends and Fernando Nuez
Diğer Kaynaklar
Sebze Islahı Elkitabı
İkinci kısım 1- Fabacae, Lilaceae, Solanaceae and Umibelliferae
Yazarlar: Jamie Prohends and Fernando Nuez
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık