of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5194
Meyve Ağaçlarında Gelişme ve Stress Fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Fatma YILDIRIM
2-Adnan Nurhan YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı meyve ağaçlarında stres faktörleri ve tolerans mekanizmalarını, ve onların büyüme ve gelişme ile verim ve kalite üzerindeki rollerini öğretmektedir.
Dersin Hedefleri
1. Stres fizyolojisini tanımlar, stress faktörlerini öğrenir ve bitki stress fizyolojisi ile ilgili terminolojiyi öğrenir
2. Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine stress faktörlerinin etkisini bilir
3. Bitkilerin biotik ve abiyotik streslere karşı yanıtlarını ve tolarens mekanizmalarını bilir
4. Meyve üretimi ile stres fizyoloji konularını ilişkilendirebilir.
5. Bitki stres fizyolojisi üzerine bilimsel araştırmaların önemini ve yeni teknolojiler geliştirmek için bilgilerden yararlanmayı bilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Stres fizyolojisini tanımlamak, stres faktörlerini ve stres ile ilgili terminolojiyi öğretmek
2. Meyve ağaçlarında büyüme ve gelişme üzerine stres faktörlerinin etkisini öğretmek
3. Bitkilerin biotik ve abiyotik streslere karşı yanıtlarını ve tolarens mekanizmalarını öğretmek
4. Meyve üretimi ile stres fizyoloji konularını ilişkilendirmeyi öğretmek
Dersin İçeriği
Stresin tanımı ve önemi, stres ile ilgili tanımlar. Streslerin bitki gelişimine etkisi. Strese tolerans mekanizmaları: moleküler, biyokimyasal ve fizyolojik yanıtlar. Tuz stresi ve meyve ağaçlarının tuzluluğa yanıtları. Tuzluluğa dayanım mekanizmaları ve tuzlu topraklarda üretim. Kuraklık stresi ve meyve ağaçlarının kuraklığa yanıtları.Kuraklığa dayanım mekanizmaları ve kurak koşullarda üretim. Sıcaklık stresi ve dayanım mekanizmaları. Bitki gelişimine düşük ve yüksek sıcaklığın etkisi. Işık ve oksijen azlığı stresi. Biyotik stres faktörleri ve dayanım mekanizmaları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
30
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Taiz, L. and Zeiger, E. (1991). Plant Physiology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, California

Makaleler
Diğer Kaynaklar
Çeşitli Araştırma Makaleleri
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini.
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Ödev, Vize, Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık