of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5193
Meyve Islahında Arazi ve Laboratuvar Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehmet POLAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere meyve ıslahını öğretmek. Melezleme ıslahında arazi çalışmaları ve laboratuvar uygulamalarını öğretmek. Melez tohumların toplanması ve çöğürlerin bakımı ve yapılacak analizler konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmak
Dersin Hedefleri
Meyve ıslah yöntemlerini öğretmek
polen toplama tekniklerini öğretmek
polen muhafaza yöntemlerini öğretmek
emaskulasyon tekniklerini öğretmek
melezleme tekniklerini öğretmek
melez tohumlarda çimlendirme çalışmaları
melez çöğürlerde bakım işleri ve erken seleksiyon
türlere göre UPOV kriterleri
laboratuvar çalışmalarında deneyim
Dersin Öğrenme Çıktıları
melezleme yöntemlerini bilir
melezleme tekniklerini bilir
polen toplama ve polen muhafaza yöntemlerini bilir
emaskulasyon tekniklerini bilir
erken seleksiyon kriterlerini bilir
UPOV kriterlerine uygun laboratuvar ve arazi uygulamalarını yapar
Dersin İçeriği
meyve ıslahında ıslah hedefleri ve bu hedeflere uygun kriterleri UPOV kriterlerine uygun olarak arazi ve laboratuvarda uygulamak. Melezleme, polen toplama, polen kurutma, polen muhafazası, melezleme, emaskulasyon uygulamalarında uygun teknikleri kullanmak.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
6
3
18
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
4
40
Laboratuvar Çalışması
4
3
12
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
4
3
12
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
4
40
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mehmet Polat. Meyve ıslahında arazi uygulamaları. Basılmamış ders notları, Isparta
Diğer Kaynaklar
...... Meyve Islahı
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık