of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5191
Asma biyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin asmanın biyolojisi ile ilgili temel konuları kavrayarak başarılı bir bağcılık yapabilecek aynı zamanda yetiştiricilikte sorunlara cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazandırmasıdır.
Dersin Hedefleri
Ders içeriği kapsamında bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Asmanın yapısı, genetiği ve özel fizyolojik fonksiyonları hakkında temel bilgileri bilir
2. Başarılı bir bağcılık için asmanın fonksiyonları ile büyüme ve gelişiminin nasıl olduğunu anlamak
3. Asmanın organ ve fonksiyonlarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Asmanın tarihsel gelişimi, Asmanın taksonomisi, asma organlarının yapısı, vegetatif ve generatif gelişme, asmalarda döllenme biyolojisi, kültürel uygulamaların asmanın büyümesine ve verime etkileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
1
48
48
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
4
1
4
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
1
2
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ağaoğlu,Y.S.,1999. Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık Cilt 1: Asma Biyolojisi. Kavaklıdere Eğitim ve Yayınları, 212,s
Diğer Kaynaklar
Ders notları
Materyal
Dokümanlar
Kaynak kitaplar
Ödevler
Kısa sunum
Sınavlar
Genel değerlendirme
Materyal Diğer
asma materyalları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık