of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5190
Organik Meyve Bahçelerinin Yönetimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve türlerinde organik üretimi, metotlarını ve inceliklerini öğretmek.
Dersin Hedefleri
Organik meyve bahçelerinin kurulma esasları, organik fidan üretim teknikleri, anaç ve çeşit seçimi, organik yetiştiricilikte önemi artan kültürel işlemlerden budama, gübreleme, sulama, hasat ve ambalaj teknikleri, organik meyvecilik uygulamalarını kısıtlayan faktörler, doğal organik ve yapay organik gübrelerin meyve ve ağaç özelliklerine etkisi, organik meyve yetiştiriciliği ile geleneksel (konvansiyonel) yetiştiricilik arasındaki farklar bu dersin hedefllerini oluşturacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Organik bir meyve bahçesinin kurulumundan işletilmesine kadar tüm teknik ve idari sorumlulukları alabilmek
Dersin İçeriği
Organik meyve bahçelerinin kurulma esasları, organik fidan üretim teknikleri, anaç ve çeşit seçimi, organik yetiştiricilikte önemi artan kültürel işlemlerden budama, gübreleme, sulama, hasat ve ambalaj teknikleri, organik meyvecilik uygulamalarını kısıtlayan faktörler, doğal organik ve yapay organik gübrelerin meyve ve ağaç özelliklerine etkisi, organik meyve yetiştiriciliği ile geleneksel (konvansiyonel) yetiştiricilik arasındaki farklar bu dersin içeriğini oluşturacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
5
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
3
6
Ödev
2
10
Ödevler
2
3
6
Devam
14
20
Sunum
1
1
1
Uygulama
2
10
Proje
2
3
6
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
10
Arazi ya da Alan Çalışması
2
2
4
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
2
15
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Organik Tarım Araştırma Sonuçları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TAGEM), Ankara.
Diğer Kaynaklar
Organik Tarım, (Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş) Eflatun Yayınevi, Yayın No:11, ISBN: 978-605-4160-08-2
Materyal
Dokümanlar
Türkiye II. Ekolojik Tarım Sempozyumu 14-16 Kasım 2001, Antalya.
Ödevler
1. 10 dekarlık bir organik M9 anaçlı bodur elma bahçesinde ilk 10 yıl için üretim planlaması
2. 10 dekarlık bir organik ceviz bahçesinde ilk 10 yıl için üretim planlaması
Sınavlar
xx
Materyal Diğer
xx
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık