of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5189
Meyvecilikte Klon Anaçların Çoğaltımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste meyve yetiştiriciliğinde kullanılan klon anaçların üretim metodları öğretilecektir.
Dersin Hedefleri
Elma, armut, şeftali, erik, kiraz ve badem için kullanılan klonal anaçların özellikleri ve çoğaltım şekilleri hedeflenmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Elma anaçlarında kullanılan stoolbed sisteminin öğrenilmesi, çelikle ve daldırma metodlarının bizzat uygulamalı takibi
Dersin İçeriği
Klon anaçlar ülkemiz meyveciliğinde tam yerini alamamasına rağmen, dünyada bu konuda yapılan çalışmalar oldukça fazla olup, fidan eldesinde de bu anaçlar kullanılmaktadır. Klon anaçlarından tamamına yakını vegetatif üretim metotlarından daldırma, çelik ve doku kültürü ile çoğaltılmaktadır. Bu dersimizde, M27, M9, M26, M7, MM 106, MM 111, MM 109, Quince A, CTS 212, Quince C, Mahlep SL-64, Mazzard F-12/1, Pixy, Myrobalan B, Myrobalan GF-31, Commen Mussel, Hansen 2168, GF-43 gibi elma, armut, kiraz, vişne, erik ve şeftaliye anaç olarak kullanılan klon anaçların çoğaltım metodlarını inceleyeceğiz.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
5
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
3
9
Ödev
3
15
Ödevler
3
3
9
Devam
14
20
Sunum
1
2
2
Uygulama
0
0
Proje
2
2
4
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
2
10
Arazi ya da Alan Çalışması
4
2
8
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
4
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Meyvecilikte Anaç Çoğaltım Metodları
Diğer Kaynaklar
Bitki Çoğaltımı (Üretimi) The American Horticultural Society), Editor-in Chief; Alan TOOGOOD
Materyal
Dokümanlar
Bahçe Bitkileri Yetiştirme Tekniği, Çeviri; Prof.Dr. Nurettin KAŞKA, Prof.Dr. Muhsin YILMAZ
Ödevler
Bir M9 klonundan stoolbed sistemiyle 10.000 adet köklü çelik eldesini anlatınız
Ceviz de doku kültürü yoluyla anaç üretimini hazırlayınız
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık