of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5188
Egzotik sebzeler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Halime Ünlü
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Egzotik sebze türlerinin ülkemiz ekolojisine adaptasyonu ve ülkemiz ekonomisine kazandırılması noktasında bilgi ve beceriye sahip olunmasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Alternatif sebze türleri olarak değerlendirilebilecek olan egzotik sebze türleri hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bazı egzotik sebze türlerinin anavatanı, morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetiştirme teknikleri, hasat ve muhafazası konusunda bilgi sahip olunur.
2) Egzotik sebze türlerinde yetiştirme becerisi kazanılırken konu ile ilgili sorunlar çözülebilir.
3) Özellikle ülkemiz için alternatif türler hakkında geleceğe yönelik planlamalar yapılabilir.
Dersin İçeriği
Bazı egzotik sebze türlerinin (şikori, kudret narı, Afrika hıyarı, malabar ıspanağı, pepino, kolokas, mizuna, çin hardalı, uzun börülce ve bazı minyatür sebzeler) anavatanı, besin içeriği, morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri ve yetiştirme tekniklerini kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Munro, D. B., Small, E., 1997. Vegetables of Canada. NRC Research Press, Ottawa, Canada, 417p.

2. Eşiyok, D., Bozokalfa, M. K., Kaygısız Aşçıoğlu, T., 2013. Egzotik Sebze Türleri ve Yetiştiriciliği. Ege Üniv.Yayınları. Ziraat Fak.Yayın No:571, 144s.

3. Kays S. J., 2011. Cultivated Vegetables of the World. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, Netherland, 828p.

4. George, R. A. T. 2011. Tropical Vegetable Production, CABI Publishing, Oxfordshire, UK, 225p.
Diğer Kaynaklar
Konu ile ilgili makaleler
Materyal
Dokümanlar
Konu ile ilgili kitap ve yayınların temini.
Ödevler
Dersle ilgili konularda kısa ödevlerin hazırlanması.
Sınavlar
Ara sınavı, dönem sonu sınavı ve hazırlanan ödevlerin genel değerlendirilmesi.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık