of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5186
Bodur Ağaçların Gizemli Dünyası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bodur ağaçların fizyolojilerinden hareketle meyve üretiminde yüksek kalite ve verimin nasıl gerçekleştiğinin araştırılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Bodur ağaçların neden daha kaliteli meyve oluşturduklarını anlamak, dünyada büyük çapta üretimin bodur ağaçlarla yapılmasının mantığını kavramak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bodur bir elma ağacının ilk 10 yıl için hayat hikayesini anlatabilmek, bodur elma ve armut ağacı elde etmede en çok hangi metodların kullanılabileceğini bilmek
Dersin İçeriği
Bodurluk nedir? Mekanizma nasıl oluşur? Bodur bir elma ağacının günlük yaşamı nasıldır? Bodur ağaçların kış şartlarına dayanımı nasıldır? Bodur ağaçların su ve gübre istekleri, Bodur ağaçlarla üretim yapmanın teknik ayrıntıları, En büyük ve en renkli elmalar neden bodur ağaçlarda yetişirler? Bodur kiraz ağaçları klasik ağaçlara göre daha büyük kiraz verir mi?
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
5
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
2
3
6
Ödev
2
10
Ödevler
2
3
6
Devam
14
20
Sunum
1
2
2
Uygulama
2
10
Proje
1
2
2
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
15
Arazi ya da Alan Çalışması
2
2
4
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
2
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bodur Meyve Ağaçları (Harold Bradford Tukey), Cornell University Press
Diğer Kaynaklar
Yoğun Meyve Bahçesi Yönetimi Bruce H. Barritt)
Materyal
Dokümanlar
Ilıman İklim Meyveleri(Melvin N. Westwood), Oregon State University
Ödevler
1. Bodur ağaçların klasik ağaçlardan anatomik yönden farklılıkları
2. Bodur ağaçların yaprak özellikleri
Sınavlar
xx
Materyal Diğer
xx
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık