of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5185
Ampelografi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Vitis cinsinin tanımlanmasında kullanılan kriterler ve asma anaçları ile önemli sofralık, şaraplık ve kurutmalık üzüm çeşitleri hakkında bilgilerin verilmesidir.
Dersin Hedefleri
Bitki gen kaynaklarının morfolojik ve genetik tanımlanmasında kullanılan uluslararası yöntemlerin, asma gen kaynakları için hangi koşullarda ve nasıl kullanılabileceği konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Asma tür ve çeşitlerinin, bitki sistematiği içindeki yeri; morfolojik ve genetik tanımlama yöntemleri öğrenilir.
2. Asma gen kaynaklarının bağ yetiştirme ve ıslahı açısından özelliklerini bilir.
3. Bağcılıkta yer alan asma çeşit ve anaçlarını tanıtmada kullanılan yöntemleri bilir.
4. Üzüm çeşit ve anaçlarını öğrenir.
Dersin İçeriği
Ampelografinin tanımı ve tarihçesi, Ampelografik tanımlama metodları Ampelografide incelenen vejetatif ve generatif özellikler, Bağcılıkta kullanılan anaç ve çeşitlerin özellikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
48
48
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
5
1
5
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Oraman, M.N. 1963. Ampelografi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:154. Ankara.

ÇELİK, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 3.
Diğer Kaynaklar
Sabır, A., 2008. Bazı üzüm çeşit ve anaçlarının ampelografik ve moleküler karakterizasyonu. Çukurova üni. Fen Bilimleri Ens., Doktora Tezi, 171 s.
Materyal
Dokümanlar
öğretim üyesince hazırlanan kısa ders notları, konu ile ilgili tez çalışmaları ve araştırma makaleleri .
Ödevler
kısa sunum
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer
Galet cetveli, asma materyalleri
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık