of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5184
Sebzelerde kullanılan bazı fiziksel ve kimyasal analizler.
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Halime ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin laboratuarda kurallara uygun olarak çalışmasını ve araştırmalarında bazı fiziksel ve kimyasal analizleri doğru bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Sebzelerde kullanılan bazı fiziksel ve kimyasal analizleri öğrenerek uygulayabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Laboratuar çalışmalarında gerekli güvenlik kurallarını ve çalışma prensiplerini öğrenebilme.
2. Laboratuar çalışmalarında kullanılan malzeme ve cihazları tanıma.
3. Sebzelerde kullanılan bazı fiziksel ve kimyasal analiz yöntemlerini öğrenerek uygulayabilmek.
Dersin İçeriği
Bu ders laboratuar çalışmalarında uyulması gereken kuralları, denemelerin planlanmasını ve bazı fiziksel ve kimyasal analizleri içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
30
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Kacar, B., 2012. Temel Laboratuvar Bilgisi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC.LTD.ŞTİ.Yayın No:378, Fen Bilimleri No:30, 248s
2. Cemeroğlu, B., 1992. Meyve Ve Sebze İşleme Endüstrisinde Temel Analiz
Metotları. Biltav Yayınları, 381s. Ankara.
3. Koyuncu, M. A., Çalhan, Ö., 2010. Bahçe Ürünlerinde Kalite ve Standardizasyon. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No: 87, 98s., Isparta.
4. Canel, M., 2002. Laboratuar Güvenliği, Ankara Üniv. Fen Fak. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 26, 402 s., Ankara.
Diğer Kaynaklar
Konu ile ilgili makaleler.
Materyal
Dokümanlar
Konu ile ilgili kitap ve yayınların temini.
Ödevler
Dersle ilgili konularda kısa ödevlerin hazırlanması.
Sınavlar
Ara sınavı, dönem sonu sınavı ve hazırlanan ödevlerin genel değerlendirilmesi yapılacaktır.
Materyal Diğer
bitkisel materyal, laboratuar araç ve gereçleri.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık