of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5183
Asma ve asmadan elde edilen ürünlerin metabolit bileşenleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Asma ve asma ürünlerinde bulunan primer ve sekonder metabolitlerin sınıflandırılması, yapısal özellikleri ve fonksiyonları hakkında temel bilgiler verilerek, insan ve bitki sağlığı açısından önemlerinin bilinmesi amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
Ders içeriği kapsamında bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Primer ve sekonder metabolitlerin özellikleri ile bunların biyolojik aktivitelerini öğrenir
2. Asma ve asmadan elde edilen ürünlerde primer ve sekonder metabolitlerin önemi ve üstlendiği görevleri anlar.
3. Birçok bitkide olduğu gibi asmada da kalitenin metabolit bileşenlere bağlı olduğunu öğrenir.
4. Asma ve asmadan elde edilen ürünlerde primer ve sekonder metabolitlerin insan sağlığı açısından önemini bilir.
Dersin İçeriği
Asma ve asmadan elde edilen ürünlerin fitokimyası, primer metabolitler ve görevleri, sekonder metabolitler, Asma ve asmadan elde edilen ürünlerde bulunan sekonder metabolitler, Fenolikler, Flavonoidler, Stilbenler, İnsan sağlığı açısından önemleri, Hastalık ve zararlılara karşı etkileri, Asmalarda dayanıklılık ve fitoaleksinler, Asmada patojen bağlantılı proteinler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
10
Ödevler
1
48
48
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Sekonder Metabolit Üretimi,2002. Sökmen, Gürel E.,Bölüm 7,211-261s. Bitki Biyoteknolojisi (Babaoğlu,M., Gürel,E., Özcan, S)-Selçuk Üni.Yayınları

Diğer Kaynaklar
öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları

Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler,2014. Mammadov,R.,428 sayfa ,ISBN : 6051337431
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında ders ile ilgili kaynakların temini
Ödevler
Dersle ilgili konularda kısa ödevlerin hazırlanması.
Sınavlar
Ara sınavı, dönem sonu sınavı ve hazırlanan ödevlerin genel değerlendirilmesi yapılacaktır.
Materyal Diğer
power point sunuları
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık