of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5182
Meyvecilikte Bahçe Sistemleri Ekolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyvecilikte modern bahçe sistemlerinin meyve üretimine, kalitesine ve madde üretim(fotosentez)miktarına katkısını irdelemek
Dersin Hedefleri
Modern meyve bahçelerinde fotosentezi etkileyen unsurları kavrayabilmek, kullanılan bahçe sistemlerinin madde üretimine etki düzeylerini saptayabilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tam bodur bir elma bahçesinde fotosentez kapasitesini saptamak, sık dikim şeftali bahçelerinde birim alanda madde üretimini hesaplamak, modern bir meyve bahçesinde anaç ve çeşidide dikkate alarak uygun terbiye sistemini saptayabilmek
Dersin İçeriği
Genelde meyve ağaçları dikkate alınacaktır. Yaprakların anatomik yapısı ve gaz diffüzyonu, çeşide ve çevre şartlarına göre yaprak anatomisi, gaz alışverişinin ölçülmesi, karbonhidrat üretimi üzerine iç ve dış faktörlerin etkilerinin analizi, fotosentezin CO2 eğrisi, ışığın fotosentez oranı üzerine etkisi, fotosentezin ışık eğrisi, sıcaklığın fotosentez üzerine etkisi, fotosentezin sıcaklık eğrisi, fotosentezi sınırlayan faktörler ve bir elma bahçesinin madde üretim bilançosunun hazırlanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
2
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
4
3
12
Ödev
2
10
Ödevler
2
3
6
Devam
14
20
Sunum
1
1
1
Uygulama
1
10
Proje
1
2
2
Labaratuvar
1
5
Laboratuvar Çalışması
1
3
3
Proje
1
5
Arazi ya da Alan Çalışması
2
3
6
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
2
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bodur bahçelerde ağaç sıklığı ve düzenlemesi (Bruce H. Barritt'den Çeviri)
Diğer Kaynaklar
Meyvecilikte Fotosentez Ekolojisi (Ders notları)
Materyal
Dokümanlar
1. Bodur elma bahçelerinin yönetimi ((Bruce H. Barritt'den Çeviri)
2. Yoğun bahçecilikte elma ağaçlarının budama ve terbiyesi, (Extension tree fruit specialist, Virginiana tech, Publication number 422-024)
Ödevler
1. Bir dekarlık bir elma bahçesinde fotosentez yoluyla madde üretim miktarı
2. Meyve bahçelerinde terbiye sistemlerine göre madde üretim miktarının ölçümü
Sınavlar
xx
Materyal Diğer
xx
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık