of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5180
Asma fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Filiz HALLAÇ TÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Asma yapısı ile fonksiyonları arasındaki ilişki, asma büyüme ve gelişmesi ile üzümün olgunlaşmasında ilerleyen fizyolojik olaylar, asma balansı ile bunun meyve kalitesiyle ilişkileri, asma su potansiyeli ve bunun asma büyümesi ile sulama yöntemi üzerine etkileri, çiçeklenme ve meyve tutumu üzerine çevre ve uygulamaların etkisi, fotosentezin asma büyümesi ve meyve olgunlaşması üzerine etkilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Dersin Hedefleri
Ders içeriği kapsamında bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Asmanın fonksiyonlarının hücresel seviyede nasıl olduğunu bilir
2. Asma fizyolojisi ile asma büyümesi ve üzüm olgunlaşması arasındaki ilişkiyi açıklar
3. Değişen çevresel koşulların asmanın fizyolojik olayları üzerine nasıl etkide bulunacağını öğrenir.
4. Asmanın fizyolojik olaylarıyla ilgili bilgisine dayanarak iyi bir bağ yönetimi için uygun ve zamanında kararlar alabilecektir
Dersin İçeriği
Asmanın yıllık yaşam döngüsü, Asma fenolojisi, Fotosentez, Transpirasyon, Solunum, Taşınım ve Su ve Mineral madde alımını kapsayan asma fizyolojik olayları, Asma balansi, Asmada çiçek salkımının farklılaşması, Asmanın çiçeklenmesi, tozlanma ve döllenme, Tohum, embiyo ve döllenme sonrası meyve gelişimi, Hormonlar ve işlevleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
20
Ödevler
1
24
24
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ağaoğlu, Y. S., 2002. Bilimsel ve Uygulamalı BAĞCILIK (Asma Fizyolojisi -1). Kavaklıdere Eğitim Yayınları, 446 s.
Diğer Kaynaklar
Çelik,S.,2011.Bağcılık (Ampeloloji).Cilt-I. Anadolu matbacılık 3. Baskı, 428.s
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini
Ödevler
Ders notları yanında, öğrencilerden dersle ilgili konularda kısa ödevler hazırlamaları beklenir
Sınavlar
Dönem sonu genel değerlendirme
Materyal Diğer
Bahçe bitkileri bölümüne ait bağlar
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık