of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5177
Sanayi Sebzeciliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Hüsnü ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sanayiye yönelik olarak üretilen önemli sebze türlerinin (domates, biber vb.) çeşitleri ve özellikleri ile üretim teknikleri (dikim sistemleri, sulama, gübreleme vb.) konusunda bilgiler vermektir.
Dersin Hedefleri
Sanayiye yönelik sebze üretiminin ve sektörün incelenmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sanayiye yönelik olarak ürünleri işlenilen sebzelerin yetiştiriciliği, bu sektörün yapısı ve potansiyelinin incelenmesi.
Dersin İçeriği
Bu ders sanayiye yönelik olarak üretilen önemli sebze türlerinin çeşitleri ve özellikleri, üretim metotları ve kültürel işlemleri (gübreleme, sulama vb.) hakkında bilgiler içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
3
10
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
173
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Şalk, A., Arın, L., Deveci, M., Polat, S., 2008. Özel Sebzecilik. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi bahçe Bitkileri Bölümü, Onur Grafik Matbaa ve Reklam, Tekirdağ.
Diğer Kaynaklar
-Anonim, 1996. Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi. Yayın no: 10, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye Salça İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği, Editörler; Prof. Dr. Semih ERKAN-Dr.İbrahim DUMAN, Albayrak Matbaacılık, İzmir. -Anonim, 1994. Sanayi Domatesi Üretimini Geliştirme Projesi. Yayın No:7, Ege Üniversitesi Ziraat fakültesi, Türkiye Salça İmalatçıları ve İhracatçıları Derneği, Editörler; Prof. Dr. Tevfik YOLTAŞ- Prof. Dr. Semih ERKAN, Doğruluk Matbaacılık, İzmir. -Günay, A., 2005. Sebze Yetiştiriciliği. Cilt I-II. Meta Basımevi, İzmir. -Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ., 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ege Üniversitesi basım Evi, İzmir. -Splittstoesser, W. E., 1990. Vegetable Growing Handbook. Published by Van Nostrand Reinhold, New York.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında ders notlarının temini
Ödevler
öğrencilerin ders ile ilgili konularda ödevler hazırlamaları beklenir.
Sınavlar
genel değerlendirme
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık