of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5174
Tohumlarda Kalite Kontrol Kriterleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tohumlarda kalite, kaliteyi oluşturan unsurlar ve test yöntemlerini öğrenmek
Dersin Hedefleri
Dersi alan kişinin tohum kalitesi ve kontrol yöntemleri hakkında uzmanlaşmasını sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tohumda kalite ve önemini kavrar. 2) Tohumda kalite üzerine etki eden faktörleri öğrenir. 3) Tohumda kaliteyi oluşturan unsurları öğrenir. 4) Tohum kalitesini belirlemede kullanılan test yöntemlerini öğrenir. 5) Tohum sağlığının önemini kavrar.
Dersin İçeriği
Kalite tanımı ve tohumda kalite kriterleri, Çeşit saflığının kontrolü, tohumların morfolojik özelliklerinin değerlendirilmesi, tohum kabuğunun anatomik incelemesi, NUV ışınları uygulaması, fenol testi, NaOH testi, KOH testi, Peroksidaz testi, Moleküler teknikler (Elektroforez yöntemi), Hızlandırılmış büyüme testi, Mevsim koşullarını değiştirme, Besin maddesi uygulamaları, Herbisit zararlanması, Fidelerde renklenme, başaklanma ve çiçeklenme, Tarla parsel testleri, Tohumlarda sağlık testleri, Tohum gücü ve önemi, Fide büyüme testi, Soğuk testi, Elekriki iletkenlik testi, Hızlandırılmış yaşlanma testi, Kontrollü bozulma testi, Tetrazolium testi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
3
30
Ödevler
3
8
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt II. (Ed. Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İzmir, 2005. TOTEM Yayın no: 3
Diğer Kaynaklar
1. Handbook of Vigour Test Methods. 3rd. Edition, Ed. J.G. Hampton and D.M. TeKrony, Published by, The International Seed Testing Association, 1995, Zurich , Switzerland 2. Handbook on Tetrazolium Testing. Published by, The International Seed Testing Association, 1985, Zurich , Switzerland
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık