of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5172
Sebze Tohumluklarının Tescil ve Sertifikasyonu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile ilgili temel bilgileri edindirerek, Ulusal ve uluslararası mevzuatı öğrenmek
Dersin Hedefleri
Tohumluk tescil ve sertifikasyonu ile ilgili temel bilgileri edindirerek, Ulusal ve uluslararası mevzuatı öğrenmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Tohumculukta yasal mevzuatın gerekliliğini kavrar 2) Tohumluk tescil ve sertifikasyonunu öğrenir 3) Ulusal ve uluslararası yetkili kuruluşları öğrenir. 4) Ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. 5) Tohumluk üretiminde kullanılan, tescil ve sertifikasyon sonrası düzenlenen belgeleri öğrenir
Dersin İçeriği
Çeşit tescili, tohumluk üreticilerinde aranan şartlar, sertifikasyon sisteminin aşamaları, tohumluk sınıf ve döl kademeleri, tohumluk üretiminde kullanılan belgeler, Türkiye'de ve Dünya'da kullanılan sertifikasyon sistemleri ve uluslararası kuruluşlar, tarlada tohumlukların kontrolü, tohumluk partilerinden örnek alma, paketleme ve etiketleme, laboratuvarda saflık testlerinin yapılışı, tohum ithali ve ihracı.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
3
30
Ödevler
3
8
24
Devam
0
0
Sunum
2
8
16
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
2
20
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Tohum Bilimi ve Teknolojisi. Cilt I. (Ed. Benian ESER, Hikmet SAYGILI, Adem GÖKÇÖL, Emre İLKER), Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bornova-İzmir, 2005. TOTEM Yayın no: 3
Diğer Kaynaklar
Tohumluk Standartları ve Uygulama Esasları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini, hazırlanan ders notu ve sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık