of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5171
Tohum Fizyolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Yemeklik mantar üretimi ile ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Hedefleri
Yemeklik mantar üretimi ile ilgili temel bilgileri edindirerek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Bazı yenilebilir mantar türlerini tanır ve öğrenir. 2. Kültür mantarı yetiştiriciliğini temel esasları öğrenir. 3. Mantar yetiştirme yerlerini ve yetiştirme ortamlarını tanır ve öğrenir. 4. Mantar yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemleri ve çözüm yollarını öğrenir
Dersin İçeriği
Mantar üreticiliğinin tarihçesi, mantar üretiminin ekonomik önemi, mantarın besin değeri, canlılar alemindeki yeri, mantar üretim tesisleri, mantar yetiştiriciliğinde kompost yapımı, misel ekim yöntemleri, misel ön gelişme dönemi, kapaklık materyaller ve kapak atma, kapak atmadan ilk fruktifikasyona kadar uygulanan kültürel işlemler, mantarların hasadı ve hasat döneminde uygulanan kültürel işlemler, üretim odalarının boşaltılması, mantar yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılar ile mücadelede kullanılan kimyasallar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
10
Ödevler
4
15
60
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
178
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Boztok, K. Mantar (Agaricus bisporus) yetiştiriciliği. (Basılmamış Ders notları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, İzmir.
Diğer Kaynaklar
Günay, A., Abak, K. ve Koçyiğit, A.E. 1992. Mantar Yetiştirme (cilt IV). Saypa Kitap ve Yayınevi, Ankara, 1992
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık