of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5170
Bitki Embriyolojisi ve Apomiksis
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkilerde erkek gamet ve dişi gamet oluşumlarını, embriyo oluşumunu ve apomiktik embriyo oluşum şekillerini öğretmek
Dersin Hedefleri
1. Erkek ve dişi gamet oluşumlarını bilmek 2. Döllenme ve embriyo oluşumunu bilmek 3. Apomiktik embriyo oluşum şekillerini bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Bitkilerde erkek gamet oluşumunu öğrenir 2) Bitkilerde dişi gamet oluşumunu öğrenir 3) Bitkilerde döllenme ve embriyo oluşumunu öğrenir 4) Apomiktik embriyo oluşum şekillerini öğrenir 5) Apomiktik embriyo oluşturmaya eğilimli türleri öğrenir
Dersin İçeriği
Erkek ve dişi gamet oluşumları, döllenme ve embriyo oluşumu, Apomiktik embriyo oluşum şekilleri (Apospori, diplospori, nuseller embriyoni, haploid partenogenesis), Apomiksisin nedenleri ve önemi, somatik embriyogenesis
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
2
20
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bitki Angiosperm Embriyolojisi, (Prof. Dr. Meral ÜNAL) Bitki Biyoteknolojisi (Doku Kültürü ve Uygulamaları) (Editörler: Mehmet BABAOĞLU, Ekrem GÜREL, Sebahattin ÖZCAN)
Diğer Kaynaklar
Calzata J-P. V., Crane C.F. and Stelly D.M. 1996. Apomixis: The Asexual Revolution. Science Vol. 274, 1322-1323. Grimanelli, D. Leblanc, O. Perotti, E Grossniklaus U. 2001. Developmental Genetics of Gametophytic Apomixis. Trends in Genetics, 17(10); 597-604 Hanna, W.W. Bashaw, E.C. 1987. Apomixis: Its Identification and Use in Plant Breeding. Crop Science, 27; 1136-1139. Hu, G. Liang, G.H. Wassom, C.E. 1991. Chemical Induction of Apomictic Seed Formation in Maize. Euphytica, 56; 97-105. Koltunow, A. M. 1993. Apomixis: Embrio Sacs and Embriyos Formed without Meiosis or Fertilization in Ovules. The Plant Cell, Vol. 5, 1425-1437. Taliaferro, C.M. Bashaw, E.C. 1966. Inheritance and Control of Obligate Apomixis in Breeding Buffelgrass. Crop Sci., 6; 473-476. Tisserat, B. Esan, E.B. Murashige, T. 1978. Somatic Embryogenesis in Angiosperms. Horticultural Reviews, 1-79. Wakana, A. Uemoto, S. 1988. Adventive Embryogenesis in Citrus (Rutaceae). II.Postfertilization Development. American Journal of Botany, 75, 1031-1047.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık