of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5169
Örtü Altı Meyve Yetiştiriciliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehmet POLAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Örtü altında meyve yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgileri edindirerek, bu konuda karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Hedefleri
Örtü altında meyve yetiştiriciliği ile ilgili temel bilgileri edindirerek, bu konuda karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Örtü altı sistemlerini bilir2) Örtü altında yetişmeye uygunluk açısından meyve ağaçlarını tanır.3) Meyve türlerinin çiçek yapılarını ve tozlanma şekillerini öğrenir, 4) Örtü altına uygun türlere örtü altında uygulanacak terbiye sistemi ve budama yöntemlerini öğrenir5) Örtü altı meyve yetiştiriciliğinde karşılaşılabilecek sorunları ve giderilme yollarını bilir
Dersin İçeriği
Örtü altı sistemleri, Örtü altı yetiştiriciliğe uygun meyve türleri ve bu türlerin çiçek yapıları ile tozlanma şekilleri, Örtü altında kullanılan terbiye sistemi ve budama şekilleri, Örtü altı yetiştiricilikte karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
40
Ödevler
5
15
75
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
179
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Genel Meyvecilik (Editörler R. Gerçekçioğlu, Ş. Bilginer, A. Soylu), Özel Meyvecilik (S. Özbek), Üzümsü Meyveler (S. Ağaoğlu), Serler;inşası-kliması (A. Günay), Seracılık ve Örtüaltı Yetiştiriciliği (Ü. Ertekin), Örtü altı sebzeciliği;Genel seracılık (A.Sevgican)
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini ve öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık