of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5159
Sürdürülebilir Tarım
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kontrol, sertifikasyon ve izlenebilirlik esaslı sürdürülebilir tarım yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Sürdürülebilir tarımı ve önemini öğretmek, 2) Sürdürülebilir tarım modellerini öğretmek, 3) Organik tarım ve esaslarını öğretmek, 4) Globalgap, iyi tarım uygulamaları ve esaslarını öğretmek, 5) Sürdürülebilir tarımda tarımsal üretimin esaslarını öğretmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Sürdürülebilir tarımı ve önemini bilir 2) Sürdürülebilir tarım modellerini bilir, 3) Organik tarım ve esaslarını bilir, 4) Globalgap, iyi tarım uygulamaları ve esaslarını bilir, 5) Sürdürülebilir tarımda tarımsal üretimin esaslarını bilir
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir tarımın tanımı ve amacı, dünyada ve Türkiye?de sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir tarıma geçiş yapmamızı zorunlu kılan sorunlar, sürdürülebilir tarım modelleri, organik tarım, organik tarımın esasları, organik tarımda bitkisel üretim, globalgap ve iyi tarım uygulamaları, globalgap ve iyi tarım uygulamalarında bitkisel üretim
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
4
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
167
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., 2009. Organik Tarım ve Globalgap Ders Notları
Diğer Kaynaklar
Ramazan Çakmakçı ve Ümmügülsüm Erdoğan, 2005. Organik Tarım. Atatürk Üniversitesi Ofset Tesisleri, Erzurum.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık