of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5158
Meyve Ağaçlarında Yeni Budama ve Terbiye Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Mehmet POLAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Meyve ağaçlarında budama ile ilgili temel bilgileri edindirerek, yeni budama ve terbiye sistemlerini öğretmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Hedefleri
Meyve ağaçlarında budama ile ilgili temel bilgileri edindirerek, yeni budama ve terbiye sistemlerini öğretmek ve uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Budamayı ve budamanın meyve ağaçlarındaki fizyolojik etkilerini bilir2) Budama ve terbiye sistemlerine uygunluk açısından meyve ağaçlarını tanır.3) Budama tiplerini öğrenir, 4) Meyve türlerine göre uygulanabilecek terbiye sistemlerini bilir ve buna uygun budama tekniklerini öğrenir5) Yanlış terbiye sistemi veya hatalı budama yapılmış ağaçlarda zararın giderilme yollarını bilir
Dersin İçeriği
Budama teknikleri, budamanın fizyolojik etkileri, terbiye sistemleri, hatalı budamaların yol açacağı zararlar ve giderilme yolları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
40
Ödevler
5
15
75
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Genel Meyvecilik (Editörler R. Gerçekçioğlu, Ş. Bilginer, A. Soylu), Özel Meyvecilik (S. Özbek), Meyve Ağaçlarında Budama (M. Yılmaz), Apples (Edited by Ferree and Warrington), Ceviz Yetiştiriciliği (Y. Akça), Zeytin Yetiştiriciliği (Hasad yay.), Kayısı Yetiştiriciliği (M. Asma), Üzümsü Meyveler (S. Ağaoğlu)
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitaplarının temini ve öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık