of0
Export
ISUBÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ BAHÇE BİTKİLERİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01BAH5154
Bağcılıkta Verimlilik ve Kalite
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bağcılıkta verimlik ve kalite unsurları ve bunu etkileyen faktörlerin öğretilmesi
Dersin Hedefleri
1) Verimlilik ve kalite kavramını ve asmada verimlilik unsurlarını öğretmek, 2) Asmada çiçek salkımı oluşum mekanizmasını ve buna etki eden iç ve dış faktörlerini öğretmek, 3) Asmada verimlilik fizyolojisini öğretmek, 4) Asmada tane tutumu ve gelişmesi ve bu konuda etkili faktörlerini öğretmek, 5) Bağcılıkta kalite unsurlarını ve etki eden faktörlerini öğretmek,
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Verimlilik ve kalite kavramını ve asmada verimlilik unsurlarını bilir, 2) Asmada çiçek salkımı oluşum mekanizmasını ve buna etki eden iç ve dış faktörleri bilir 3) Asmada verimlilik fizyolojisini bilir, 4) Asmada tane tutumu ve gelişmesi ve bu konuda etkili faktörleri bilir 5) Bağcılıkta kalite unsurlarını ve etki eden faktörleri bilir
Dersin İçeriği
Verimlilik ve kalite kavramı, verimlilik unsurları, asmada göz yapıları, generatif büyüme ve gelişme, çiçek salkımlarının oluşum mekanizması, çiçek salkımı oluşumuna etki eden iç ve dış faktörler, asmada verimlilik fizyolojisi, çiçeklenme fizyolojisi, tane tutumu, tane büyümesi ve gelişmesi, dökümler ve dökümlere etki eden faktörler, kalite üzerine etkili faktörler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
4
50
Ödevler
2
6
12
Devam
0
0
Sunum
2
6
12
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
168
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kelen, M., 2009. Bağcılıkta verimlilik ve kalite ders notları
Diğer Kaynaklar
Y. Sabit ağaoğlu, 2002. Bilimsel Uygulamalı Bağcılık I. Kavaklıdere Eğitim yayınları, Yayın No:5, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının temini, hazırlanan ders sunuların öğrencilere verilmesi
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödevlendirilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak
Sınavlar
Ara sınav ve Final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Önhazırlık